Tiến độ dự án King Bay tháng 06/2017

20/06/2017

Hiện tại dự án King Bay đang trong quá trình san lấp và đã xây dựng bến cầu tàu…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *